- update 94 days ago.

Rezultati ocene Europassa

Evropska komisija je zaključila oceno Europassa, s katero je ocenila uspešnost te pobude EU in prejela odgovore med drugim na naslednja vprašanja: 

  • Ali Europass dosega svoje cilje? 

  • Kako se orodja in storitve Europass dopolnjujejo? 

  • Kako dobro Europass deluje skupaj z drugimi pobudami EU na področju spretnosti, kvalifikacij in zaposlovanja? 

  • Ali Europass ustreza sedanjim in prihodnjim potrebam uporabnikov in deležnikov? 

  • Kako in za koga Europass prinaša spremembe – kakšna je njegova dodana vrednost na ravni EU in nacionalni ravni? 

Postopek ocenjevanja je bil podprt med drugim z javnim posvetovanjem, ki je prejelo 1 920 povratnih informacij, anketami s številnimi uporabniki, neuporabniki in deležniki, poglobljenimi razgovori z deležniki in kvalitativnimi opazovanji.  Rezultati ocene so bili pred kratkim objavljeni. Nekatere ključne ugotovitve so: 

Ugotovljeno je bilo, da je Europass koristno orodje za predstavitev spretnosti in kvalifikacij potencialnim delodajalcem ter izvajalcem izobraževanja in usposabljanja (univerzam, ustanovam za poklicno usposabljanje itd.). Platforma je še posebej priljubljena med mladimi, ki iščejo zaposlitev ali izobraževanje v domači državi ali v tujini. 

Ljudje radi uporabljajo Europass, saj jim pomaga po vsej Evropi predstaviti njihove izkušnje in kvalifikacije na lahko razumljiv način. Uporabniki iščejo več informacij o zaposlitvenih možnostih, selitvi v druge države EU zaradi dela in učenja, spretnostih, ki jih zahteva trg dela, kvalifikacijah in kariernem svetovanju.  

Ocena potrjuje, da bi Europass s povezovanjem z drugimi platformami, kot je platforma EURES, na kateri lahko ljudje iščejo delovna mesta po vsej Evropi, ali drugimi pobudami EU in nacionalnimi službami, ki ponujajo podobne storitve, lahko postal še bolj koristen. 

V prihodnje bo v Europass vključenih še več storitev, ki bodo opolnomočile njegove uporabnike in deležnike, na primer evropska digitalna potrdila za učenje ali orodje o trendih za delovna mesta in spretnosti, ki sta že na voljo. Europass bo pri nadaljnjem razvoju upošteval najnovejši tehnološki napredek in vpogled v podatke, da bi uporabnikom zagotovil bolj prilagojene predloge. Tako bo postal še bolj koristen. 

Video file