- update 65 days ago.

Europassi hindamise tulemused

Euroopa Komisjon lõpetas Europassi hindamise, mille käigus uuriti selle ELi algatuse tulemuslikkust ja otsiti vastuseid järgmistele küsimustele. 

  • Kas Europass täidab talle pandud eesmärgid? 

  • Kuidas Europassi vahendid ja teenused üksteist täiendavad? 

  • Kui hästi toimib Europass koos teiste ELi algatustega oskuste, kvalifikatsioonide ja tööhõive alal? 

  • Kas Europass vastab kasutajate ja sidusrühmade praegustele ja tulevastele vajadustele? 

  • Kuidas Europass muudab olukorda ja kelle jaoks – milline on selle lisaväärtus ELi ja liikmesriikide tasandil? 

Hindamisprotsessi toetasid avalik konsultatsioon, kus saadi 1920 vastust, ning paljude kasutajate, mittekasutajate ja sidusrühmade küsitlemine, samuti süvaintervjuud sidusrühmadega, kvalitatiivsed tähelepanekud jne.  Hindamise tulemused avaldati hiljuti ja allpool on toodud mõned peamised järeldused. 

Hindamise käigus jõuti järeldusele, et Europass on kasulik vahend kasutaja oskuste ja kvalifikatsioonide tutvustamiseks võimalikele tööandjatele ning hariduse ja koolituste pakkujatele (ülikoolid, kutseõppeasutused jne). Platvorm on eriti populaarne noorte hulgas, kes otsivad tööd või õppimisvõimalusi nii koduriigis kui ka sellest väljaspool. 

Inimestele meeldib Europassi kasutada, sest seal saavad nad näidata oma kogemusi ja kvalifikatsioone nii, et seda on lihtne mõista kogu Euroopas. Kasutajad, kes kolivad teistesse ELi riikidesse tööle ja õppima, otsivad lisateavet töövõimaluste, tööturul nõutavate oskuste, kvalifikatsioonide ja karjäärinõustamise kohta.  

Hindamine kinnitas, et Europass on veelgi kasulikum siis, kui see on seotud teiste platvormidega nagu EURES, kus pakutakse töövõimalusi kõikjal Euroopas, või muude ELi algatuste ja riiklike teenustega, kus pakutakse samalaadseid võimalusi. 

Tulevikus hakkab Europass sisaldama täiendavaid teenuseid, mis avavad kasutajatele ja sidusrühmadele uusi võimalusi, nagu juba praegu kättesaadavad Euroopa digitaalne õppetõend või Töökohtade ja oskuste suundumused. Europass uurib ka uusimate tehnoloogiliste arengute ja andmete kasutamist, et anda kasutajatele personaalsemaid soovitusi ja olla nii neile veelgi kasulikum. 

Video file