- update 64 days ago.

Wyniki oceny Europass

Komisja Europejska zakończyła ocenę inicjatywy Europass. Ocena ta pozwoliła uzyskać odpowiedzi m.in. na takie pytania: 

  • Czy Europass spełnia swoje zadania? 

  • W jaki sposób narzędzia i usługi Europass uzupełniają się? 

  • Jak dobrze Europass uzupełnia inne inicjatywy UE w dziedzinie umiejętności, kwalifikacji i zatrudnienia? 

  • Czy Europass jest i będzie potrzebny? 

  • Czy i komu w kraju i w UE przydaje się Europass? 

Do oceny wykorzystano 1920 odpowiedzi uzyskanych z konsultacji publicznych. Przeprowadzono ankiety z wieloma użytkownikami systemu Europass, osobami niekorzystającymi z systemu i zainteresowanymi stronami, szczegółowe wywiady z zainteresowanymi stronami, obserwacje jakościowe itp.  Niedawno opublikowano wyniki oceny. Oto niektóre z najważniejszych ustaleń: 

Z oceny wynika, że Europass jest użytecznym narzędziem do przedstawiania swoich umiejętności i kwalifikacji potencjalnym pracodawcom i oraz szkołom, uniwersytetom, placówkom kształcenia zawodowego itp.). Jest on szczególnie popularny wśród młodych ludzi poszukujących pracy lub planujących dalszą naukę, w tym za granicą. 

Kandydaci chętnie korzystają z Europass, gdyż pomaga zaprezentować doświadczenie i kwalifikacje w sposób łatwy do zrozumienia w całej Europie. Użytkownicy szukają dodatkowych informacji o: możliwościach zatrudnienia, przeprowadzce do innych krajów UE w celu podjęcia pracy i nauki, wymaganych na rynku pracy umiejętnościach i kwalifikacjach, a także o poradnictwie zawodowym.  

Z oceny wynika, że Europass oraz inne platformy, jak EURES, która pomaga ludziom znaleźć pracę w całej Europie, i inne podobne inicjatywy unijne czy krajowe mogłyby być jeszcze bardziej przydatne. 

Wkrótce Europass udostępni użytkownikom więcej możliwości, np. dzięki dostępnym już europejskim poświadczeniom cyfrowym w dziedzinie uczenia się lub wyszukiwarce „Trendy: zawody i umiejętności”. Europass będzie też starał się wykorzystać najnowsze osiągnięcia technologiczne i znajomość danych do dostarczenia użytkownikom bardziej zindywidualizowanych sugestii, dzięki czemu będą one jeszcze bardziej pomocne. 

Video file