- update 95 days ago.

Europassin arvioinnin tulokset

Euroopan komissio on saanut valmiiksi Europassin arvioinnin, jossa tarkasteltiin tämän EU:n aloitteen tuloksia ja vastattiin mm. seuraaviin kysymyksiin: 

  • Täyttääkö Europassi sille asetetut tavoitteet? 

  • Miten Europassi-työkalut ja -palvelut täydentävät toisiaan? 

  • Miten hyvin Europassi toimii yhteen osaamiseen, pätevyyksiin ja työllisyyteen liittyvien muiden EU:n aloitteiden kanssa? 

  • Vastaako Europassi käyttäjien ja sidosryhmien tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita? 

  • Millaisia vaikutuksia Europassilla on ja kenelle – mitä lisäarvoa siitä saadaan EU:ssa ja jäsenmaissa? 

Arvioinnin tueksi toteutettiin julkinen kuuleminen, johon saatiin 1920 vastausta. Lisäksi prosessin aikana järjestettiin kyselytutkimuksia useille Europassin käyttäjille, ei-käyttäjille ja sidosryhmille sekä syvällisiä sidosryhmähaastatteluja ja laadullista havainnointia.  Arvioinnin tulokset julkaistiin hiljattain, ja seuraavassa osoitteessa voi tutustua joihinkin sen keskeisiin havaintoihin: 

Arvioinnissa todetaan, että Europassi on hyödyllinen väline, sillä sen avulla voi kertoa omasta osaamisestaan ja suorittamistaan tutkinnoista mahdollisille työnantajille ja koulutuksen järjestäjille (yliopistoille, ammatillisille oppilaitoksille jne.). Europass-alustaa käyttävät erityisesti nuoret, jotka etsivät työ- tai koulutuspaikkaa joko kotimaastaan tai ulkomailta. 

Ihmiset käyttävät Europassia mielellään, koska sen avulla he voivat kertoa kokemuksestaan ja pätevyyksistään tavalla, joka on helppo ymmärtää koko Euroopassa. Käyttäjät etsivät lisätietoa työmahdollisuuksista, muuttamisesta toisiin EU-maihin töihin tai opiskelemaan, työmarkkinoilla vaadituista taidoista ja pätevyyksistä sekä uraohjauksesta.  

Arvioinnissa vahvistui, että Europassi voisi olla vieläkin hyödyllisempi, jos se yhdistettäisiin EURES-portaalin kaltaisiin muihin alustoihin, joiden kautta voi etsiä työpaikkoja koko Euroopasta, tai muihin samanlaisia palveluja tarjoaviin EU:n aloitteisiin ja kansallisiin järjestelmiin. 

Tulevaisuudessa Europassiin liitetään uusia työkaluja, jotka antavat käyttäjille ja sidosryhmille lisää mahdollisuuksia. Jo nyt alustalta löytyvät eurooppalaiset digitaaliset opintotodistukset sekä työ- ja osaamistrendit -työkalu. Europassissa pyritään myös hyödyntämään uusinta teknologiaa ja dataa, jotta käyttäjille voitaisiin tarjota entistäkin hyödyllisempiä, yksilöllisemmin kohdennettuja ehdotuksia. 

Video file