- update 95 days ago.

Resultaten van de evaluatie van Europass

De Europese Commissie heeft de evaluatie van Europass beëindigd, waarbij de resultaten van dit EU-initiatief zijn onderzocht en onder meer de volgende vragen zijn beantwoord: 

  • Worden de doelstellingen van Europass bereikt? 

  • Hoe vullen de instrumenten en diensten van Europass elkaar aan? 

  • Hoe goed werkt Europass samen met andere EU-initiatieven op het gebied van vaardigheden, kwalificaties en werkgelegenheid? 

  • Beantwoordt Europass aan de huidige en toekomstige behoeften van gebruikers en belanghebbenden? 

  • Hoe maakt Europass een verschil en voor wie – wat is de toegevoegde waarde ervan op Europees en nationaal niveau? 

De evaluatie werd ondersteund door een openbare raadpleging waarop 1920 reacties zijn ontvangen, enquêtes onder veel gebruikers, niet-gebruikers en belanghebbenden, diepgaande interviews met belanghebbenden, kwalitatieve waarnemingen en meer.  De resultaten van de evaluatie zijn onlangs gepubliceerd. Hier volgen enkele van de belangrijkste bevindingen: 

De conclusie van de evaluatie luidt dat Europass een nuttig instrument is om vaardigheden en kwalificaties te presenteren aan potentiële werkgevers en aanbieders van onderwijs en opleiding (universiteiten, instellingen voor beroepsopleiding enz.). Het platform is vooral populair bij jongeren die op zoek zijn naar een baan of een opleidingsplek, ook buiten hun eigen land. 

Mensen gebruiken Europass graag omdat het hen helpt hun ervaringen en kwalificaties in heel Europa op een gemakkelijk te begrijpen manier te presenteren. Gebruikers zoeken meer informatie over arbeidsmogelijkheden, verhuizen naar andere EU-landen om er te werken en te leren, over vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt, kwalificaties en loopbaanbegeleiding.  

De evaluatie bevestigt dat door een verbinding met andere platformen, zoals Eures, dat mensen helpt overal in Europa een baan te vinden, of andere Europese initiatieven en nationale instellingen die vergelijkbare diensten aanbieden, Europass nog nuttiger zou kunnen zijn. 

In de toekomst zal Europass ook andere diensten omvatten, die de gebruikers en belanghebbenden meer mogelijkheden zullen geven. Het gaat bijvoorbeeld om de reeds bestaande Europese digitale credentials voor leerprestaties of de tool Trends in banen en vaardigheden. Europass zal ook het gebruik van de nieuwste technologieën en data-inzichten onderzoeken om gebruikers meer gepersonaliseerde suggesties te bieden, waardoor het nog nuttiger zal worden. 

Video file