- update 63 days ago.

Riżultati tal-Evalwazzjoni tal-Europass

Il-Kummissjoni Ewropea lestiet l-evalwazzjoni tal-Europass, li vvalutat il-prestazzjoni ta’ din l-inizjattiva tal-UE u wieġbet fost l-oħrajn il-mistoqsijiet li ġejjin: 

  • Il-Europass tilħaq l-objettivi tagħha? 

  • L-għodod u s-servizzi tal-Europass kif jikkomplementaw lil xulxin? 

  • Kemm taħdem tajjeb il-Europass ma’ inizjattivi oħrajn tal-UE fl-oqsma tal-ħiliet, il-kwalifiki u l-impjiegi? 

  • Il-Europass tikkorrispondi għall-ħtiġijiet attwali u futuri tal-utenti u tal-partijiet ikkonċernati? 

  • Il-Europass kif tagħmel differenza u lil min – x’inhu l-valur miżjud tagħha fil-livell tal-UE u dak nazzjonali? 

Il-proċess ta’ evalwazzjoni kien appoġġjat minn konsultazzjoni pubblika li rċeviet 1,920 tweġiba, stħarriġ ma’ ħafna utenti, mhux utenti u partijiet ikkonċernati, intervisti fil-fond mal-partijiet ikkonċernati, osservazzjonijiet kwalitattivi u aktar.  Ir-riżultati tal-evalwazzjoni ġew ippubblikati reċentement u dawn huma wħud mis-sejbiet ewlenin: 

L-evalwazzjoni tikkonkludi li l-Europass hi għodda utli għall-preżentazzjoni tal-ħiliet u l-kwalifiki tiegħek lill-impjegaturi potenzjali u lill-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ (universitajiet, istituti tat-taħriġ vokazzjonali eċċ.). Il-pjattaforma hi partikolarment popolari fost iż-żgħażagħ li qed ifittxu xogħol jew edukazzjoni, inkluż barra minn pajjiżhom. 

In-nies iħobbu jużaw il-Europass għax tgħinhom jippreżentaw l-esperjenzi u l-kwalifiki tagħhom b’mod faċli li jinftiehem fl-Ewropa kollha. L-utenti qed ifittxu aktar informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta’ impjieg, iċ-ċaqliq lejn pajjiżi oħrajn tal-UE għax-xogħol u t-tagħlim, dwar il-ħiliet li huma meħtieġa mis-suq tax-xogħol, il-kwalifiki, u l-gwida għall-karriera.  

L-evalwazzjoni tikkonferma li l-konnessjoni tal-Europass ma’ pjattaformi oħrajn bħall-EURES li tgħin lin-nies isibu impjieg fl-Ewropa kollha jew inizjattivi oħrajn tal-UE u servizzi nazzjonali li joffru servizzi simili, tista’ tagħmilha saħansitra aktar utli. 

Fil-futur, il-Europass se tintegra aktar servizzi li se jagħtu s-setgħa lill-utenti u lill-partijiet ikkonċernati tagħha bħall-Kredenzjali Diġitali Ewropew għat-Tagħlim diġà disponibbli jew l-għodda tax-Xejriet tal-Impjiegi u tal-Ħiliet. Il-Europass se tesplora wkoll l-użu tal-aħħar avvanzi teknoloġiċi u għarfien dwar id-data biex tipprovdi lill-utenti b’suġġerimenti aktar personalizzati, li jagħmluha saħansitra aktar ta’ għajnuna. 

Video file