- update 66 days ago.

Europass izvērtēšanas rezultāti

Eiropas Komisija pabeidza Europass izvērtēšanu, kuras ietvaros tika novērtēta šīs ES iniciatīvas darbība un cita starpā atbildēti šādi jautājumi: 

  • Vai Europass sasniedz savus mērķus? 

  • Europass rīki un pakalpojumi cits citu papildina? 

  • Vai Europass ir saderīgs ar citām ES iniciatīvām prasmju, kvalifikāciju un nodarbinātības jomā? 

  • Vai Europass atbilst lietotāju un ieinteresēto personu pašreizējām un nākotnes vajadzībām? 

  • Kāda ir Europass pievienotā vērtība ES un valstu līmenī? 

Novērtējumā tika izmantoti dažādi avoti: sabiedriskā apspriešana, kurā tika saņemtas 1920 atbildes, aptaujas, kurās piedalījās gan Europass lietotāji, gan citas personas, padziļinātas intervijas ar ieinteresētajām personām, kvalitatīvi novērojumi u. c.  Novērtējuma rezultāti tika publicēti nesen, un zemāk izklāstīti daži no galvenajiem konstatējumiem. 

Novērtējumā secināts, ka Europass ir noderīgs instruments ikvienam, kurš ar savām prasmēm un kvalifikācijām vēlas iepazīstināt potenciālos darba devējus un izglītības un mācību nodrošinātājus (universitātes, profesionālās izglītības iestādes u. c.). Platforma ir īpaši populāra jauniešu vidū, kuri meklē darbu vai mācību iespējas, tostarp ārpus savas piederības valsts. 

Cilvēkiem patīk izmantot Europass, jo šī sistēma palīdz viņiem viegli saprotamā veidā prezentēt savu pieredzi un kvalifikācijas visā Eiropā. Lietotāji meklē plašāku informāciju par darba piedāvājumiem, pārcelšanos uz citām ES valstīm darba un mācību nolūkos, par darba tirgum nepieciešamajām prasmēm, kvalifikācijām un karjeras konsultācijām.  

Novērtējums apstiprina, ka Europass savienošana ar citām platformām, piemēram, EURES, kas palīdz cilvēkiem atrast darbu visā Eiropā, vai citām ES iniciatīvām un valsts iestādēm, kas sniedz līdzīgus pakalpojumus, varētu to padarīt vēl noderīgāku. 

Europass platformā jau šobrīd ir pieejami tādi pakalpojumi kā Eiropas digitālie mācību apliecinājuma dokumenti un rīks profesiju un prasmju tendenču pārlūkošanai. Lai lietotājiem un ieinteresētajām personām sniegtu vairāk iespēju, nākotnē platformā tiks integrēti vēl citi līdzīgi pakalpojumi. Turklāt turpmākajā Europass izstrādē tiks ņemti vērā jaunākie tehnoloģiskie sasniegumi un dati, lai lietotājiem sniegtu personalizētākus ieteikumus, padarot platformu vēl noderīgāku. 

Video file