Визнання умінь та кваліфікацій

Визнання умінь, навичок та кваліфікацій є ключовим у підтримці мобільності та навчання, а також можливостей кар’єрного зростання для всіх у Європейському Союзі.

Визнання умінь, навичок та кваліфікацій є ключовим у підтримці мобільності та навчання, а також можливостей кар'єрного зростання для всіх у ЄС.

Існують дві різні процедури визнання кваліфікацій:

  • Визнання для подальшої освіти та навчання
  • Визнання для доступу до працевлаштування, включаючи регульовані професії

 

Визнання кваліфікацій для подальшої освіти та навчання

Підґрунтя

Рекомендація Ради від 26 листопада 2018 року сприяє автоматичному взаємному визнанню:

  • кваліфікацій вищої та середньої освіти та навчання, а також
  • результатів періодів навчання за кордоном.

Рекомендація закликає держави-члени ЄС до 2025 року створити основу для досягнення автоматичного взаємного визнання кваліфікацій вищої освіти між державами-членами ЄС.

Рекомендація також закликає до автоматичного та повного визнання періодів навчання за кордоном та автоматичного визнання кваліфікацій середньої освіти та навчання, які дають доступ до вищої освіти.

Конвенція про визнання кваліфікацій щодо вищої освіти в Європейському регіоні (також відома як Лісабонська конвенція про визнання) Радою Європи та ЮНЕСКО була прийнята в Лісабоні в 1997 році. Вона є основним правовим інструментом для визнання кваліфікацій у європейському та північноамериканському регіонах ЮНЕСКО. Вона надає власникам кваліфікації, які базується в одній країні-підписанті Конвенції, доступ до оцінки його/її кваліфікації в іншій країні-підписанті Конвенції. Така оцінка і подальше визнання може здійснюватися з метою:

  • отримання додаткової вищої освіти
  • використання вчених звань
  • полегшення доступу до ринків праці

Країни, що підписали Конвенцію, також взяли на себе зобов’язання створити національні процедури для оцінки кваліфікації біженців і переміщених осіб, навіть за відсутності у таких осіб офіційних документів. 

Woman holding a globe

Інформація про визнання кваліфікації

Мережа ENIC-NARIC розробляє спільну політику та практику в усіх країнах Європи щодо визнання кваліфікацій. Мережа складається з Європейської мережі інформаційних центрів (ENIC), створеної Радою Європи та ЮНЕСКО, та Національних інформаційних центрів академічного визнання (NARIC), створених Європейською комісією.

Ви можете зв’язатися з національними офісами ENIC/NARIC через портал для отримання додаткової інформації щодо визнання кваліфікацій для подальшої освіти та навчання. 

Визнання професійних кваліфікацій

Підґрунтя

Визнання професійних кваліфікацій в ЄС регулюється Директивою 2005/36/EC

Директива визначає:

  • системи автоматичного визнання кваліфікацій для: медсестер, акушерів (-ок), лікарів (лікарів загальної практики та спеціалістів), лікарів-стоматологів, фармацевтів, архітекторів та ветеринарів
  • загальну систему визнання кваліфікацій інших регульованих професій, таких як вчителі, перекладачі та агенти з нерухомості та
  • систему визнання кваліфікацій на основі професійного досвіду, напр. столярів, косметологів.

Тут можна додатково ознайомитись з додатковою інформацією про визнання кваліфікацій регульованих професій або відвідати базу даних регульованих професій.

Окреме правове регулювання

Директива 2005/36/EC не поширюється на професії, які регулюються окремими нормативними актами, зокрема, такі як моряки, аудитори, страхові посередники та диспетчери повітряних суден, юристи, комерційні агенти та деякі інші професії  сфери транспорту або професії, пов'язані із поводженням з токсичними відходами. Дізнайтеся більше про професії, що підпадають під спеціальне правове регулювання.

Європейська професійна картка (EPC) встановлює онлайн-процедуру визнання кваліфікації з 5 професій (медичні сестри загального профілю, фізіотерапевти, фармацевти, агенти з нерухомості та гірські провідники).