Šta je Europass? 

Europass je vaš besplatni set alata na internetu za upravljanje vašim veštinama i planiranje učenja i karijere u Evropi.

Kreirajte svoj Europass profil

Možete da napravite besplatan profil sa Europass-om, svih vaših veština, kvalifikacija i iskustava na jednoj sigurnoj, onlajn lokaciji.

Možete zabeležiti sva svoja radna i obrazovna iskustva, kao i obuke, jezičke veštine, digitalne veštine, informacije o svojim projektima, iskustva volontiranja, i sva dostignuća koja su vam važna. Takođe možete da čuvate svoje diplome, pisma preporuke ili druge dokumente koji opisuju vaša dostignuća u vašoj ličnoj Europass biblioteci.

Profil možete da kreirate na jednom ili više evropskih jezika. 

Kako da koristite svoj Europass profil?

Vaš Europass profil povezuje vas sa sledećim korakom u vašoj karijeri. 

  • Koristite svoj Europass profil da biste razmislili o svojim interesima i ciljevima karijere
  • Koristite svoj Europass profil da pratite svoj razvoj i pokažete svoja dostignuća poslodavcu.
  • Dobijajte predloge zanimljivih poslova i kurseva koji su relevantni za vaš profil.
  • Podelite svoj profil sa poslodavcima i posrednicima pri zapošljavanju radi novih mogućnosti zaposlenja.
  • Podelite svoj profil sa obrazovnim institucijama radi novih kurseva i mogućnosti obuke.
  • Podelite svoj profil sa savetnicima za vođenje karijere da biste dobili savete o karijeri.
  • Pripremite aplikacije. Vodite evidenciju svih svojih aplikacija i pripremite biografije i propratna pisma. 
apply with europass infographic

Vaš Europass profil je vaš lični zapis o vašim dostignućima. Stalnim ažuriranjem i dodavanjem svog profila uvek ćete imati pristup ažuriranoj slici svih vaših veština.

Svi vaši lični podaci na vašem Europass profilu su sigurni i vi ste jedina osoba koja može pristupiti tim podacima i deliti ih sa drugima.

Započnite

Registrujte se danas da napravite svoj Europass profil. Uslugu pruža EU i potpuno je besplatna - bez skrivenih troškova, bez premijum usluge, bez pretplate.