Mikä on kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys (CEFR)?

CEFR on Euroopan neuvoston kehittämä väline vieraan kielen oppijoille osaamistason kuvaamiseksi. Se tarjoaa oppimis-, opetus- ja arviointimenetelmän, joka soveltuu kaikkiin kieliin Euroopassa. CEFR käsittää kuusi viitetasoa, joita käytetään kaikkialla Euroopassa kielitaidon mittaamiseen. Europass-profiilin käyttäjät voivat kuvata kielitaitonsa CEFR-itsearviointitaulukossa.